Posted

Du møder dem blandt andet ude på ruten hvor de guider dig med flag iført gule veste, eller på målstregen når de stikker dig en flaske vand i hånden. De frivillige hjælpere findes overalt i idrættens verden, og de arbejder så mange timer at de genererer en årlig værdi på mellem 12 og 17 milliarder danske kroner!

Det slår et nyt notat udarbejdet for DGI af professor Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet fast. Her angav de frivillige i idrætslivet i gennemsnit at arbejde mellem 127 og 170 timer om året hvilket svarer til mellem 63,5 og 85 mio. arbejdstimer.

 

Store gevinster for idrætten

Hvis idrætsforeningerne skulle hyre lønnet arbejdskraft til det arbejde som udføres at de frivillige, ville det altså blive meget dyrere for medlemmerne. Endvidere fremgår det af notatet, at “idrætsforeningernes aktiviteter ville ændre karakter med mindre vægt på de sider af foreningen, som der bruges meget arbejdstid på, fx mange af de sociale aktiviteter.”

Udover de økonomiske gevinster ved frivillighed, viser studier også at frivillighed fremmer “dannelsen af tillid, generaliseret gensidighed og social kapital”, værdier der er “helt grundlæggende for et velfungerede demokratisk samfund”.

 

Frivilligheden i frit fald?

På trods af de mange fordele frivilligt arbejde har, giver mange foreninger udtryk for at de har udfordringer med at tiltrække og fastholde de frivillige. Indtrykket af at “ildsjælene” i idrætten forsvinder, deles efterhånden af mange. Studierne bag notat fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet tegner imidlertid et andet billede. De viser nemlig at tendensen til at arbejde frivilligt nærmere er i stigning frem for i fald.

Læs hele notatet om frivilligt arbejde i idrætten her

 

Frivillige uvurderlige til løb

Frivillige hænder udgør også en uvurderlig hjælp til Spartas løb, og alene til DHL Stafetten stiller en lang række sportsklubber op med mandskab. Du kan læse mere om hjælperne til DHL Stafetten i artiklen Verdens største stafetløb bag kulisserne

 

Bliv frivillig til et af Spartas løb

Sidder du nu og får lyst til at give en hjælpende hånd til idrætten, kan du altid blive frivillig i Sparta. Skriv en mail til officialsansvarlig, Merete Røder, på [email protected] for at høre mere om dine muligheder.