Posted

Sparta skal styrkes og samles. Det skal ske med en organisatorisk tilpasning og en tydelig vision.

 

Formandsskiftet i Sparta har naturligt ført et generationsskifte med sig.

Med Henrik Vincentsen som ny formand ønsker bestyrelsen en tydelig vision og en klar retning for Sparta.

Første skridt er en justering i den daglige ledelse og en mere entydig organisationsstruktur, der kan skabe en styrket sammenhæng i Sparta og sikre en løbende udvikling på tværs af hele organisationen.

 

Ét samlet Sparta

 

Bestyrelsen ønsker, at hele organisationen fremover afspejler ét samlet Sparta, som samler de tre eksisterende grene: motion, atletik og løbsevents.

Med en justering af organisationen skal Spartas kontor (sekretariat), som igennem de seneste år har opbygget et stærkt kompetencegrundlag, fremover kunne understøtte alle dele af klubben – både motion, atletik og løbsevents. Sekretariatet skal i højere grad arbejde på tværs af organisationen og sikre en løbende udvikling af klubbens medlemstilbud såvel som løbsevents, således at disse imødekommer efterspørgsel og tendenser, og man samtidig understøtter det store arbejde, der lægges af trænere og udvalg til glæde for klubben.

 

Ændringer i ledelsen

 

Ønsket om et samlet Sparta skal på samme måde afspejles i ledelsesgruppen.

Her bliver det efter 33 år med Niels Jørgen Holdt som formand og forretningsfører fremover Dorte Vibjerg, der som administrerende direktør vil have ansvaret for klubbens daglige ledelse og drift. Ledelsen af klubben vil ske i tæt samarbejde med ledelsesgruppen, mens bestyrelsen med den nye formand, Henrik Vincentsen, vil indgå i det strategiske arbejde og være med til at sætte retningen for Sparta. Niels Jørgen Holdt fortsætter i Sparta som økonomi- og driftsansvarlig.

Udover administrerende direktør Dorte Vibjerg kommer ledelsesgruppen til at bestå af løbschef Lars Nissen, sportschef Henrik Paulsen, ungdomschef Charlotte Beiter Bomme og en nyoprettet stilling som motionschef.

Stillingen som motionschef skal bestrides af Christian Friis, der også er ansat som løbskoordinator og træner for Team R. Dermed bliver motion nu repræsenteret på niveau med de øvrige grene i organisationen. Desuden ændrer Breddeudvalget navn til Motionsudvalget.

 

Større sammenhæng i atletikken

 

Organisationsændringerne omfatter samtidig en ledelsesmæssig sammenlægning af elite og ungdom til en samlet atletikafdeling.

Det betyder, at sportschef, Henrik Paulsen, og ungdomschef, Charlotte Beiter Bomme, skal arbejde sammen om at skabe en større sammenhæng mellem klubbens ungdoms- og elitearbejde og optimere betingelserne for udvikling af talenter. Målsætningen er at fostre flere talenter fra egne ungdomsrækker, som kan komme op på internationalt niveau i seniorrækkerne, samtidigt med, at der skabes et træningsmiljø, der trækker nye talenter til. Det er afgørende, at Spartas stærke position i det danske atletikmiljø styrkes yderligere, hvilket ikke mindst skal ske igennem et tydeligt og stærkt samarbejde med Dansk Atletik.

På sigt tilstræbes det desuden, at elite- og ungdomsudvalgene lægges sammen til ét udvalg, der også skal tilgodese master-/senioratletikken i Sparta, som hidtil er faldet mellem to stole.

 

Et fremtidigt Sparta med et stærkt fælles værdigrundlag

 

Der er i bestyrelsen enighed om, at Sparta hidtil har opbygget et solidt grundlag og stærkt afsæt for den videre udvikling. Med organisationsændringerne er det første skridt taget på vejen til fremtidens Sparta, men arbejdet med at styrke klubben er kun lige begyndt.

Afgørende for det videre arbejde bliver det, at der skabes en fælles forståelse af, hvor vi er på vej hen, et stærkt fælles værdigrundlag og en kultur, der understøtter klubbens udvikling og interesser.

 

Next step: En vision for fremtiden

 

For at styrke retningen for Sparta har den daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en mission og en vision, som skal understøtte det arbejde, der ligger foran os.

Vi skal sikre, at vi har de bedste forudsætninger for at drive forretning, skabe gode brugeroplevelser og høj kvalitet for vores medlemmer. Vi skal være tidssvarende i alt fra økonomi og faciliteter til produktportefølje og træningstilbud, mens elementer som bæredygtighed og teknologisk udvikling fremover skal skabe værdi i hele organisationen.

Derudover vil bestyrelsen i samarbejde med den daglige ledelse frem mod næste generalforsamling påbegynde arbejdet med at sætte rammerne for en 2025-strategiplan for Sparta. Arbejdet med en langsigtet strategiplan skal ske med respekt for den daglige drift og Spartas mange aktiviteter.

 

Mission

 

”Sparta er en non-profit-idrætsforening, som bidrager til fremme af fællesskaber og sund livsstil. Vi skaber rammer af høj kvalitet for at udøve atletik og løb for alle, uanset niveau og ambition”.

Vision

 

”Vi vil være ét Sparta, der skaber atletik og løbsarrangementer på internationalt niveau og er det foretrukne valg til træning og løb”.

 

 

Uddybelse af visionen

 

  • Ét Sparta: Vi vil skabe en Sparta-identitet, som favner alle vores medlemmer og træningstilbud, og som understøttes af et kontor for alle, hvor folk kan få attraktive træningstilbud gennem hele livet.
  • Atletik og løbsarrangementer på internationalt niveau: Vores løbsarrangementer skal fastholdes på højeste niveau, men fortsat udvikles med nye innovative tiltag. Vi vil skabe atleter på internationalt niveau fostret fra egne ungdomsrækker.
  • Foretrukne valg af træning og løb: Vi vil være det foretrukne valg for ungdoms- og senioratletik og motionstræning for løbere i alle aldre. Tilsvarende skal vores løbsarrangementer løbende udvikles og holde så høj en kvalitet, at vores løb er et attraktivt valg for danske og udenlandske løbere.

 

Se Spartas nye organisationsplan her (klik for at zoome):

 

Posted

Sparta skal styrkes og samles. Det skal ske med en organisatorisk tilpasning og en tydelig vision, meddeler bestyrelsen og ledelsen.

 

Formandsskiftet i Sparta har naturligt ført et generationsskifte med sig.

Med Henrik Vincentsen som ny formand ønsker bestyrelsen en tydelig vision og en klar retning for Sparta.

Første skridt er en justering i den daglige ledelse og en mere entydig organisationsstruktur, der kan skabe en styrket sammenhæng i Sparta og sikre en løbende udvikling på tværs af hele organisationen.

 

Ét samlet Sparta

Bestyrelsen ønsker, at hele organisationen fremover afspejler ét samlet Sparta, som samler de tre eksisterende grene: motion, atletik og løbsevents.

Med en justering af organisationen skal Spartas kontor (sekretariat), som igennem de seneste år har opbygget et stærkt kompetencegrundlag, fremover kunne understøtte alle dele af klubben – både motion, atletik og løbsevents. Sekretariatet skal i højere grad arbejde på tværs af organisationen og sikre en løbende udvikling af klubbens medlemstilbud såvel som løbsevents, således at disse imødekommer efterspørgsel og tendenser, og man samtidig understøtter det store arbejde, der lægges af trænere og udvalg til glæde for klubben.

 

Ændringer i ledelsen

Ønsket om et samlet Sparta skal på samme måde afspejles i ledelsesgruppen.

Her bliver det efter 33 år med Niels Jørgen Holdt som formand og forretningsfører fremover Dorte Vibjerg, der som administrerende direktør vil have ansvaret for klubbens daglige ledelse og drift. Ledelsen af klubben vil ske i tæt samarbejde med ledelsesgruppen, mens bestyrelsen med den nye formand, Henrik Vincentsen, vil indgå i det strategiske arbejde og være med til at sætte retningen for Sparta. Niels Jørgen Holdt fortsætter i Sparta som økonomi- og driftsansvarlig.

Udover administrerende direktør Dorte Vibjerg kommer ledelsesgruppen til at bestå af løbschef Lars Nissen, sportschef Henrik Paulsen, ungdomschef Charlotte Beiter Bomme og en nyoprettet stilling som motionschef.

Stillingen som motionschef skal bestrides af Christian Friis, der også er ansat som løbskoordinator og træner for Team R. Dermed bliver motion nu repræsenteret på niveau med de øvrige grene i organisationen. Desuden ændrer Breddeudvalget navn til Motionsudvalget.

 

Større sammenhæng i atletikken

Organisationsændringerne omfatter samtidig en ledelsesmæssig sammenlægning af elite og ungdom til en samlet atletikafdeling.

Det betyder, at sportschef, Henrik Paulsen, og ungdomschef, Charlotte Beiter Bomme, skal arbejde sammen om at skabe en større sammenhæng mellem klubbens ungdoms- og elitearbejde og optimere betingelserne for udvikling af talenter. Målsætningen er at fostre flere talenter fra egne ungdomsrækker, som kan komme op på internationalt niveau i seniorrækkerne, samtidigt med, at der skabes et træningsmiljø, der trækker nye talenter til.

Det er afgørende, at Spartas stærke position i det danske atletikmiljø styrkes yderligere, hvilket ikke mindst skal ske igennem et tydeligt og stærkt samarbejde med Dansk Atletik Forbund.

På sigt tilstræbes det desuden, at elite- og ungdomsudvalgene lægges sammen til ét udvalg, der også skal tilgodese master-/senioratletikken i Sparta, som hidtil er faldet mellem to stole.

 

Et fremtidigt Sparta med et stærkt fælles værdigrundlag

Der er i bestyrelsen enighed om, at Sparta hidtil har opbygget et solidt grundlag og stærkt afsæt for den videre udvikling. Med organisationsændringerne er det første skridt taget på vejen til fremtidens Sparta, men arbejdet med at styrke klubben er kun lige begyndt.

Afgørende for det videre arbejde bliver det, at der skabes en fælles forståelse af, hvor vi er på vej hen, et stærkt fælles værdigrundlag og en kultur, der understøtter klubbens udvikling og interesser.

 

Next step: En vision for fremtiden

For at styrke retningen for Sparta har den daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en mission og en vision, som skal understøtte det arbejde, der ligger foran os.

Vi skal sikre, at vi har de bedste forudsætninger for at drive forretning, skabe gode brugeroplevelser og høj kvalitet for vores medlemmer. Vi skal være tidssvarende i alt fra økonomi og faciliteter til produktportefølje og træningstilbud, mens elementer som bæredygtighed og teknologisk udvikling fremover skal skabe værdi i hele organisationen.

Derudover vil bestyrelsen i samarbejde med den daglige ledelse frem mod næste generalforsamling påbegynde arbejdet med at sætte rammerne for en 2025-strategiplan for Sparta. Arbejdet med en langsigtet strategiplan skal ske med respekt for den daglige drift og Spartas mange aktiviteter.

 

Vores mission

 

Sparta er en non profit idrætsforening, som bidrager til fremme af fællesskaber og sund livsstil. Vi skaber rammer af høj kvalitet for at udøve atletik og løb for alle, uanset niveau og ambition.

 

Vores vision

 

Vi vil være ét Sparta, der skaber atletik og løbsarrangementer på internationalt niveau og er det foretrukne valg til træning og løb

 

Ét Sparta: Vi ønsker at skabe en Sparta-identitet, som favner alle vores medlemmer og træningstilbud, og som understøttes af et kontor for alle, hvor folk kan få attraktive træningstilbud gennem hele livet.

Atletik og løbsarrangementer på internationalt niveau: Vores løbsarrangementer skal fastholdes på højeste niveau men fortsat udvikles med nye innovative tiltag. Vi vil skabe atleter på internationalt niveau fostret fra egne ungdomsrækker.

Foretrukne valg af træning og løb: Vi vil være det foretrukne valg for ungdoms- og senioratletik og motionstræning for løbere i alle aldre. Tilsvarende skal vores løbsarrangementer løbende udvikles og holde så høj en kvalitet, at vores løb er et attraktivt valg for danske og udenlandske løbere.

 

Spartas nye organisationsplan