Formand

Niels Jørgen Holdt
[email protected]
Tlf.: 40 19 29 57

 

Menige bestyrelsesmedlemmer

Klaus Qvortrup
[email protected]
Tlf.: 28 57 72 51

Suppleant: Jes Schmidt

Henrik Vincentsen
[email protected]
Tlf.: 28 11 41 00

Suppleant: Henrik Breum

 

Udvalgsformænd i bestyrelserne

Stævneudvalget

Anja Lindholm
[email protected]
 Tlf.: 53 39 12 75

Næstformand: Maj Grevy

Breddeudvalget

Jan Bryding
[email protected]
Tlf.: 61 61 33 52

Næstformand: Ina Rasmussen

Ungdomsudvalget

Charlotte Beiter Bomme
[email protected]
Tlf.: 21 27 07 48

Næstformand: Mikkel Roald-Arbøl

Arrangementsudvalget

Maja Christoffersen Holm
[email protected]
Tlf.: 23 72 36 34

Næstformand: Nanna Løvborg Hansen

Eliteudvalget

Henrik Paulsen
[email protected]
Tlf.: 22 31 45 92

Næstformand: Henrik Vincentsen

 

Øvrige udvalgsmedlemmer

Stævneudvalget

Lars Ejstrup, Helle Strøm, Charlotte Illum, Martin Vitoft, Johnni Ernst Havemann

Breddeudvalget

Bjarne Højegaard, Vanessa Diaz Suhr, Lonnie Møller Jensen, Morten Hvedsteen Steen.

Ungdomsudvalget

Bo Lindholm, Thomas Offersen, Marcus Keis og Kim Birk

Arrangementsudvalget

Julie Rivold, Katharina Beckmann, Henriette Pryn og Vicky Margrethe Hou

Eliteudvalget

Thomas Bøgh og Heidi Whitehead

Forretningsudvalg

Niels Jørgen Holdt og Henrik Vincentsen

Økonomiansvarlig

Henrik Vincentsen

Forretningsfører

Niels Jørgen Holdt

Tegningsberettiget

Niels Jørgen Holdt

Revisorer

Thorbjørn Argir og Ole Bach

Suppleant: Jørgen Hansen

 

Klubadresse

Sparta Løbskontor
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
Tlf.: 35 26 69 00
[email protected]
www.sparta.dk