Formand

Niels Jørgen Holdt
[email protected]
Tlf.: 40 19 29 57

 

Menige bestyrelsesmedlemmer

Klaus Qvortrup
[email protected]
Tlf.: 28 57 72 51

Suppleant: Jes Schmidt

Henrik Vincentsen
[email protected]
Tlf.: 28 11 41 00

Suppleant: Henrik Breum

 

Udvalgsformænd i bestyrelserne

Stævneudvalget

Johnni Ernst Havemann
[email protected]
 Tlf.: 26 70 83 96

Næstformand: Maj Grevy

Breddeudvalget

Jan Bryding
[email protected]
Tlf.: 61 61 33 52

Næstformand: Ina Rasmussen

Ungdomsudvalget

Charlotte Beiter Bomme
[email protected]
Tlf.: 21 27 07 48

Næstformand: Bo Lindholm

Arrangementsudvalget

Maja Christoffersen Holm
[email protected]
Tlf.: 23 72 36 34

Næstformand: Julie Thunbo

Eliteudvalget

Henrik Paulsen
[email protected]
Tlf.: 22 31 45 92

Næstformand: Henrik Vincentsen

 

Øvrige udvalgsmedlemmer

Stævneudvalget

Anja Lindholm, Lars Ejstrup, Helle Strøm, John Odgaard og Charlotte Illum

Breddeudvalget

Henrik Them, Morten Grann, Bjarne Højegaard, Ina Rasmussen, Lonnie M. Jensen, Vanessa Diaz Suhr og Morten Hvedsteen Steen.

Ungdomsudvalget

Anja Lindholm, Thomas Offersen og Marcus Keis

Arrangementsudvalget

Nanna Løvborg Hansen, Claus Nielsen, Lars Frees Breum og Søren Theodorsen

Eliteudvalget

Thomas Bøgh og Anders Møller

Forretningsudvalg

Niels Jørgen Holdt, Henrik Vincentsen og Johnni Ernst Havemann

Økonomiansvarlig

Johnni Ernst Havemann

Forretningsfører

Niels Jørgen Holdt

Tegningsberettiget

Niels Jørgen Holdt

Revisorer

Thorbjørn Argir og Ole Bach

Suppleant: Jørgen Hansen

 

Klubadresse

Sparta Løbskontor
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
Tlf.: 35 26 69 00
[email protected]
www.sparta.dk