Formand

Henrik Vincentsen
[email protected]
Tlf.: 28 11 41 00

Næstformand

Svend Hartling
[email protected]
Tlf.: 40 26 68 87

Menige bestyrelsesmedlemmer

Jan Bryding
[email protected]
Tlf.: 61 61 33 52
Suppleant: Michael Thulstrup

Christoffer Boll
[email protected]
Tlf.: 26 36 21 73
Suppleant: Mikael Hougaard

Udvalgsformænd og næstformænd med bestyrelsespost

Løbsudvalg
Formand:
Michael Mariendal
[email protected]
Tlf.: 24 21 47 78

Næstformand:
Rikke Jeberg
[email protected]
Tlf.: 51 64 20 12

Atletikudvalg
Formand:
Anja Lindholm
[email protected]
Tlf.: 53 39 12 75

Næstformand:
René Ipsen
[email protected]
Tlf.: 31 62 17 80

Udvalgsformænd uden bestyrelsespost

Stævneudvalg
Anja Lindholm
[email protected]
Tlf.: 53 39 12 75

Arrangementsudvalg
Caroline Dahl
[email protected]
Tlf.: 24 45 32 59

Indgang til bestyrelsen for arrangementsudvalg og stævneudvalg er via bestyrelsens næstformand.

Udvalgsmedlemmer

Løbsudvalg
Julie Rivold, Bente Ege, Stine Muldbak Andersen, Ina Rasmussen, Henrik Rentoft Larsen, Signe Hylleberg

Atletikudvalg
Michael Jørgensen, Khavaquia Rasmusen, Henrik Grønbech, Esben Krogh Rasmussen, Nicolai Trock Hartling

Stævneudvalg
Martin Vitoft, Søren Sørensen, Mikael Houborg, Henrik Nordtorp, Mette Thorup Sørensen

Arrangementsudvalg
Mikael Houborg, Laura Schulz, Dean Cooper Cunningham, Marie Groth, Caroline Dahl, Gunna Bastrup

Forretningsfører og tegningsberettigede

Forretningsfører
Dorte Vibjerg (adm. direktør Sparta)

Tegningsberettigede
Henrik Vincentsen (formand), Dorte Vibjerg (adm. direktør)

Revisorer

Interne revisorer
Ole Bach
Mette Thorup Sørensen

Revisorsuppleant
Christian Lindgreen

Ekstern revisor
Sønderup A/S – Statsautoriserede revisorer

Klubadresse

Sparta Atletik og Løb
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
Tlf.: 35 26 69 00
[email protected]