Posted

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Sparta mandag den 30. januar 2017 kl. 19:30.

Generalforsamlingen afholdes i Spartas Klubhus.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før Generalforsamlingen, dvs mandag den 16. januar 2017. Forslag sendes til Løbskontoret.

Eventuelt indkomne forslag, foreningens regnskab og budget samt formandens og udvalgsformændenes beretninger kan rekvireres fra Løbskontoret fra mandag den 16. januar 2017 og frem til Generalforsamlingen.

Se indkaldelse og dagsorden her.

Som der fremgår af dagsordenen, er der valg til medlemmer til udvalgene. Der er et par ledige pladser i såvel Arrangementsudvalg som Breddeudvalg. Hvis du er interesseret i at være med og gøre et stykke arbejde for Sparta, kan du evt. tage en snak med Maja Holm (formand for Arrangementsudvalget) eller Bente Frøkjær (formand for Breddeudvalget).