Posted

Her kan du se dagsorden, årsberetning og regnskab m.m. til årets generalforsamling mandag den 28. februar.

 

Dagsorden

Dagsordenen følger klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse. Formændene for udvalgene aflægger beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af foreningskontingent og forelæggelse af budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i ulige år) / næstformand (i lige år) for bestyrelsen
 7. Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem og suppleant for denne jf. § 7
 8. Valg af formænd/næstformænd for de faste udvalg på valg jf. § 7 og § 8
 9. Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg
 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
 11. Valg af ekstern revisor jf.§ 12
 12. Evt. valg af ad hoc-udvalg
 13. Eventuelt

Der er i år valg til posterne som næstformand for bestyrelsen, formand for atletikudvalget og næstformand for løbsudvalget. Desuden skal der vælges 1 menigt medlem af bestyrelsen og 1 suppleant for denne samt medlemmer til alle faste udvalg (atletik-, løbs-, stævne- og arrangementsudvalgene) og interne og eksterne revisorer.

 

Årsberetning

Årsberetningen indeholder formands-, udvalgs- og ledelsesberetninger samt det samlede regnskab og budget for Sparta Atletik og Løb, som inkluderer regnskab og budget for både foreningen og ApS’et.

Find årsberetningen her

 

Regnskaber

Udover det samlede regnskab vedlægges de reviderede regnskaber for hhv. foreningen Sparta Atletik og Løb og Sparta Atletik og Løb ApS.

Se de reviderede regnskaber her

 

Indkomne forslag

Der er kommet to forslag. Begge er forslag til vedtægtsændringer og er fremsat af bestyrelsen:

Forslag til vedtægtsændring I: Differentieret kontingent
Forslag til vedtægtsændring II: Udvalgenes størrelse

Læs begge forslag her

 

Vel mødt til generalforsamling mandag den 28. februar kl. 19.30 i Sparta Hallen.